11. April 2019

Hospodářský rok 2018 Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien – pozitivní vývoj vkladů a financování i přes přetrvávající nízkou úroveň úrokových sazeb

Předseda představenstva Michael Bräuer a člen představenstva Frank Hensel (z leva) před hlavní pobočkou v Zittau

„Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien má solidní postavení i přes výzvu jménem „nízké úroky“. Velice potěšující je především nadále stoupající poptávka po financování“, shrnuje předešlý rok Michael Bräuer, předseda představenstva Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Hospodářský výsledek ve výši 4,1 milionu EUR lehce klesl oproti loňskému roku.

Nadprůměrný nárůst vkladů a vývoje financování

Bilanční suma Sparkasse vzrostla oproti minulému roku o šest procent na více jak 3,6 miliardy EUR. Hnacím motorem tohoto vývoje jsou narůstající klientské vklady, které navzdory aktuální nulové úrokové hladině stouply o 185 milionů EUR na více jak 3,2 miliardy EUR. Tato částka se podílí na bilanční sumě z 87 procent. Také financování klientů výrazně stouplo a to o 143 milionů na 949 milionů EUR. „Tento vývoj odráží velkou důvěru našich klientů ve Sparkasse a excelentní práci našich poradců“, zdůrazňuje Frank Hensel, člen představenstva Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.

Sparkasse financovala v obchodním roce nové půjčky ve výši 257 milionů EUR. Což znamená nárůst o 36 procent oproti předešlému roku. Ve firemní části byl zaznamenán nárůst dokonce 59 procent a mezi privátními klienty 19 procent, kterými bylo financováno především bydlení. Největší podíl příslibů financování, a to 69 procent, obdrželi především firmy a podnikatelé.

V rámci dotačních programů pro ekologické stavby a sanace, jakož i pro investice do komunální a sociální infrastruktury, se Sparkasse opět ukázala jako jednička na regionálním trhu. „Byli jsme opět vyznamenáni zemskou bankou Baden-Württemberg (LBBW) jako prémiový partner dotačního poradenství. Což poukazuje na vysokou kvalitu naší práce”, dodává Frank Hensel.

Poptávka po cenných papírech nadále přetrvává, což dokazuje pozitivní nárůst o čtyři procenta. „Při hledání stabilních alternativ s výnosem, navzdory nízké úrovni úroků, sahají klienti nadále rádi po úložce ve formě cenných papírů”, objasňuje Frank Hensel. „K tomu přispívají nové technologie pro správu investic, jako např. Bevestor. Jedná se o digitální správu investic, při které má klient správu ve svých rukou. Těmito možnostmi jsou nadšeni především mladí lidé”, doplňuje Michael Bräuer.

Tvoříme analogovou a digitální budoucnost

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien nadále sází na kombinaci digitalizace s provozem poboček. Novými nabídkami a prodejními kanály následuje trend nového chování klientů. Technické novinky jako pohodlné možnosti placení a neustále se rozvíjející online pobočka nebo aplikace Sparkasse jsou jen malými příklady pro mobilní, časově flexibilní a všude dostupné bankovnictví.

Již 10.000 klientů je obsluhováno kompletně online a více jak 50 procent všech žirových účtů je ovládáno online. „Stále více klientů s námi navazuje digitální kontakt a stoupá potřeba využívat internetové bankovnictví kdykoli na cestách“, shrnuje Michael Bräuer. „Nároky našich klientů na svou banku se mění. Přejí si být flexibilní a využívat všechny možnosti pro svůj individuální životní styl – právě to nabízíme.“

Osobní poradenství i nadále neztrácí na velkém významu. Díky investicím do rozsáhlé modernizace všech poboček, počínaje pobočkou Mücka a následujíc do roku 2025 ostatními pobočkami, si Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien jasně vymezuje svou pozici na trhu. I přes uzavření šesti poboček k 30. červnu 2019 má Sparkasse s 31 pobočkami, čtyřmi samoobslužnými místy a jednou mobilní pobočkou vysoké zastoupení v okrese Görlitz. „V modernizovaných pobočkách čeká na klienty do budoucna příjemná atmosféra díky světlým, přátelským interiérům, teplým barvám a regionálním motivům. Klienti budou aktivně zapojeni do poradenství a budou mít možnost vyměnit si názory a postřehy nejen k bankovním tématům u velkého stolu určeného k setkávání. Celkově se zvýší atraktivita návštěvy pobočky a poradenství“, slibuje Frank Hensel.

V létě 2018 byl zavaden tzv. tandemový koncept, aby byla zaručena dostupnost poboček navzdory stoupajícím nákladům spojených s provozem. V tandemu pracují vždy dvě pobočky. Když je jedna otevřena, je druhá zavřena a obráceně. Také mimo otevírací dobu si mohou klienti domluvit termín, od pondělí do pátku od 7:00 do 20:00 hodin, po domluvě také v sobotu. Zároveň byla rozšířena trasa mobilní pobočky.

Tlak regulačních směrnic

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien se i nadále nachází v prostředí plném výzev. „Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien stojí na solidním hospodářském základu. Masivní regulační směrnice a s tím spojené stoupající nároky na vlastní kapitál jsou velkou výzvou“, objasňuje Michael Bräuer.

 Pro všechny lidi v trojzemí

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien se v uplynulém roce opět angažovala pro region. Podpořila 388 sdružení a institucí, jakož i iniciativ a projektů v trojzemí, více jak 1 milionem EUR. Také nadace Sparkase podpořila dalších 34 projektů a podílela se na regionálním projektu nadace Ostdeutsche Sparkassenstifftung. Kromě toho zaplatila Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 15 milionů EUR na daních.

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien v číslech

  2018
(předběžně)
2017  Změna v %
Bilanční suma 3.688 3.479 +6,0
Roční výnos 4,1 4,4 -6,8
Vklady klientů 3.202 3.017 +6,1
Cenné papíry klientů 335,8 323,5 +3,8
Nárůst půjček 257,1 189,3 +35,8
Stav půjček 949 806 +17,7
Zaměstnanci vč. studentů 495 514 -3,7
Pobočky 37+1 mobilní pob. 37+1 mobilní pob.
Bankomaty 54 53
Údaje (mimo zaměstnanců, poboček a bankomatů) v milionech EUR

Zittau, 11.04.2019

11. April 2019

Ihr Kommentar

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

zur Aktuell-Übersicht