17. August 2016

Studium může být praktické, když se dělá duálně…

„V mé rodině jsou všichni na mě velmi hrdí“ raduje se Adéla Králová. Mladá žena z Liberce absolvuje v naší Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien duální studium v oboru finančnictví. Již v sedmé třídě začala uvažovat o pracovní perspektivě v Německu.

Navštěvovala gymnázium, na kterém je možno složit maturitu jak v češtině, tak i v němčině. Předpokladem pro to je intenzivní výuka němčiny. V posledních dvou ročnících se veškeré předměty vyučují v němčině. „Zpočátku jsem se jen chtěla učit německy, protože to v Trojzemí má smysl“ vzpomíná Adéla. „Ale brzy jsem si začala přát, abych mohla v Německu také studovat“.

Jedna z vyučujících ji přivedla na myšlenku, ucházet se o místo v duálním studium u Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Byla pozvána do Assessment Center (atestační oddělení), kde musela prokázat své znalosti v prodejním rozhovoru a v prezentaci. A to se jí povedlo a proto mohla v říjnu 2015 začít s výukou.

„Největší výzvou byla pro mne řeč“ říká mladá Češka. „Na začátku bylo velmi těžké odborně a jazykově správně zodpovídat specifické otázky klientů“. V denním pracovním procesu nehraje její původ ale žádnou roli. Adéla má stejné odborné předměty jako ostatní studenti. Klienti na dobře německy mluvící Češku reagují pozitivně. „Někteří mě zdraví česky, když mě vidí“ říká Adéla. Duální studium trvá tři roky, které absolvuje střídavě na pobočkách Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien a na Berufsakademie Dresden. Tato zvláštní forma studia poskytuje jak rozsáhlé teoretické odborné znalosti, tak i značný podíl praktických zkušeností. Během studia projdou budoucí finanční specialisté různými odbornými odděleními Sparkasse. Všechno toto nasazení v praxi se děje v těsném propojení s obsahem výuky na Berufsakademie. V posledním roce studia je potom možné prohloubit znalosti v tom oboru, ve kterém by později měl nastat nástup do zaměstnání.

Plánovaným cílem BA-studentů je po úspěšném ukončení studia získání pevného pracovního poměru. Předpokladem pro to je vysoká míra spolehlivosti a připravenosti, se dál učit. Studenti musí obětovat část svého volného času, aby mohli splnit vysoké požadavky intensivního duálního studia. „ Je to nasazení, které se vyplatí“ myslí si Adéla. Protože vedle dobré profesní perspektivy přináší sebou duální studium u Sparkasse ještě další výhody: všichni studenti obdrží, stejně jako ostatní učni, atraktivní odměnu a mají také nárok na 29 dnů dovolené v roce. Vedle duálního studia v oboru finančnictví nabízí Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien také tříleté vzdělávání pro bankovní obchodníky. Předpokladem pro to jsou dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, vlídnost a týmový duch.

Informace
Učňovské vzdělání: Bankkaufmann/-frau
Studium: Finančnictví (Bachelor of Arts)
Kontakt: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Frauenstraße 21 | 02763 Zittau
Kontaktní osoba: Sylvia Häntsch a Jeanett Schellenberger
T: 03583 / 60 31 42
info.personal@spk-on.de | http://www.deine-zukunft-sparkasse.de/

17. August 2016

Ihr Kommentar

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

zur Aktuell-Übersicht