14. Dezember 2016

Poznatky z duálního studia – Adéla Králová, studentka 3. semestru Berufsakademie Dresden (BA)

Proč jsi se ucházela o studium u naší Sparkasse?
„Protože jsem v Čechách měla tu možnost, složit německou maturitní zkoušku, rozhodla jsem se jí využít a jít studovat do Německa. Když jsem se rozhodovala, jakým směrem se budu ubírat, zaujalo mě spojení německého jazyka s bankovnictvím. Z tohoto důvodu jsem se ucházela u Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien o duální studium a pár měsíců na to byla přijata.“

Jaká byla tvoje očekávání na Sparkasse, než jsi se začala ucházet o studium?
„Před tím, než jsem se začala ucházet o studium u Sparkasse, jsem neměla prakticky žádnou představu, jak studium ve spojení s praxí probíhá. Z tohoto důvodu jsem před začátkem studia neměla žádná očekávání a nechala se jednoduše překvapit.“

Jsi s tvým rozhodnutím spokojená i dnes?
„Hned na začátku to pro mě byla jedna velká výzva. Událo se spoustu nových věcí, ale jazyková bariéra ještě úplně nemizela. Po jednom roce studia u Sparkasse vidím velké pokroky, které jsem v tomto čase udělala. To vše mě nadále motivuje a můžu říci, že jsem i dnes s mým rozhodnutím plně spokojena.“

Co se ti do teď na studiu líbilo nejvíce?
„To, co mi přijde velmi přínosné, je spojení mezi teoretickou a praktickou částí a to v relativně krátkém časovém úseku. Většinou je to tak, že si jen málo toho, co se naučíme v přednáškách na BA, umíme představit v praxi. Sparkasse pak hraje velkou roli v praktické části studia, kde nám umožňuje poznat běžný pracovní život z různých úhlů pohledu.“

Co ti do teď na studiu přišlo nejtěžší?
„Určitě není žádnou novinkou, že pro mě německý jazyk hraje větší roli než pro ostatní studenty z Německa. Občas se stává, že se moje vyjadřovací schopnosti pohybují na trochu nižší úrovni než u ostatních studentů. Samozřejmě se na tom snažím neustále pracovat. Kromě jazykové bariéry mi občas přijde složité, čelit všem nárokům jak od BA, tak i od Sparkasse, splnit je v daném termínu a ve výsledku být úspěšný. Myslím si, že je velmi důležité, umět si zorganizovat svůj čas. Kdo to tak nedělá, je pro něj studium stresující záležitost a to vede většinou k neúspěchu.“

Jaké jsou pro tebe výhody studia v porovnání s učňovským vzděláním?
„U nás v Čechách má tento typ vzdělání jiný status a jinou formu. Z tohoto důvodu asi nejsem úplně ta správná osoba, která by měla hodnotit výhody, jelikož o tomto druhu vzdělání nemám dostatek informací. Pro mě v každém případě představuje výhodu fakt, že je toto tříleté studium zakončené bakalářským titulem a tudíž je i mezinárodně uznávané.“

14. Dezember 2016

Ihr Kommentar

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

zur Aktuell-Übersicht